הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

לא חכמה, לא בינה, לא דעת

הכותב אינו מוכן להזדהות בשמו, מפחד פן יבולע לו

"ילדים אשר אין בהם כל מום וטובי מראה ומשכילים בכל חכמה ויודעי דעת ומביני מדע ואשר כח בהם ..."
-- דניאל, א, ד

שמעתם בוודאי על "תכנית הליבה" בחינוך. כבר שנה וחצי חלפה מאז התגאתה בפנינו (ובצדק מסוים) שרת החינוך על יישום התכנית ללימודים בסיסיים משותפים עבור כל ילדי ישראל.

והנה התבשרנו לאחרונה בכל כלי התיקשורת, כי מילים לחוד ומעשים לחוד: במוסדות חרדיים רבים פשוט "מצפצפים" על דרישות החוק, וממשיכים ללמד מה שמכונה "לימודי קודש בלבד". בג"ץ, שדן בנושא, קבע השבוע שמימון מוסדות חינוך אשר לא עומדים בדרישות החוק פוגע בעקרון השיוויון, ולכן החל משנת 2007 יבוטלו ההקצבות למוסדות חרדיים המלמדים לימודי קודש בלבד.

הייתם אולי זוקפים אזניים לו הייתם שומעים על מאמץ לחוקק חוק "עוקף בג"ץ" כדי לעקוף קשיים כלשהם שלא מאפשרים למאן-דהוא ללמוד ולרכוש ידע. אבל קשה, קשה לדעת לתפוס מאמץ של יהודים לחוקק חוק "עוקף בג"ץ" כדי להשתדל ולמנוע מילדיהם לימוד וידע.

ממה הם בעצם מ-פ-ח-ד-י-ם? שמא קיים חשש חלילה שמי שירכוש ידע, רחמנא ליצלן, יבין שכדור הארץ סובב סביב השמש ולא להיפך? ואולי ילמדו אותו המורים הכופרים על שרידי תרבויות עתיקות בנות עשרות-אלפי שנים? וחמור מכך: ייתכן (חלילה וחס) שהילד הסקרן יתחנך, כך ממש, לשאול שאלות, לא עלינו?

כל הנושא הזה מקומם עוד יותר, כאשר מאות מיליוני שקלים מכיסי ומכיסך משולמים למה שמכונה "החינוך החרדי", תחת טענות של "קיפוח". האין אותה רשת של בתי ספר ממלכתיים שעומדת לרשות ילדי וילדי חברי, עומדת גם לרשותו של כל חרד שיחפוץ בכך? ואם לא די בכך, הרי שעלי לממן לו מכיסי רשת נוספת ייחודית לו (גם אני רוצה שתממנו לי רשת חינוך ייחודית לילדי ולחבריהם!) - ואם גם בכך לא די, הרי שלאחר שמימנתי לו את רשת החינוך הנוספת הזו, הוא נאבק בי כדי לא ללמד בה! "קיפוח" אמרנו?

ומה בדיוק כן לומדים שם? לימודי תורה, כך הם אומרים. נסו לשאול בוגר מוכשר של לימודים אלה לגבי נושאים אותם לומדים בתיכון ובמוסדות האקדמיים על הטקסט התורני וההיסטוריה שלו. בררו אם לאחר שניפו החוצה את שאר המקצועות, למדו לפחות על תקופת בית ראשון המככבת בכתובים, כפי שמכירים אותה החוקרים והמומחים. נראה לכם?

ואולי יותר מאשר לכעוס על בני המיגזר החרדי (שהרי כך חונכו רובם מילדות), יש מקום לכעוס על מדינת ישראל הרשמית, הדמוקרטית, השיוויונית. על אחי החילוניים, אשר בשם הכסאות והג'ובים למקורבים, מעניין אותם עתיד החינוך והקידמה במדינה כשלג דאשתקד, ועוד תראו שבשם ערכים נשגבים אלה (כסאות, ג'ובים) הם יצביעו שכם אל שכם עם אחינו החרדים. אני מזכיר לכם שוב: יצביעו עבור (לא ייאמן) חוק "עוקף בג"ץ" כדי להשתדל ולמנוע מילדיהם לימוד וידע.

לאור כל זאת, מעט אירוני לחזות בפלג שלם של העם שלי נוטל לעצמו את הכינוי "חכמה בינה דעת", ומתרחק מלימודים כמו מאש. כי זאת לכם:

"תנו רבנן: איזהו עם הארץ? כל שאינו קורא קריאת שמע שחרית וערבית בברכותיה - דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים: כל שאינו מניח תפילין. בן עזאי אומר: כל שאין לו ציצית בבגדו. רבי יונתן בן יוסף אמר: כל שיש לו בנים ואינו מגדלן ללמוד תורה."
-- תלמוד, מסכת סוטה, דף כ"ב א'

ועם הגדרה כזאת של "עם הארץ" אין לנו אלא להסות ולדום, ולייחל ולהתפלל כי ירבו עמי הארצות בקרב ילדינו.


דצמבר 2004