הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

יום הזכרון

יזכור נוסף

יזכור נוסף,
יזכור עם ישראל את מיטב בניו שהקריבו נפשם באוהלה של תורה.
יזכור את אברכי המשי ותלמידי הישיבות שנחלצו בחירוף נפש להגנת ישראל ובתפילתם מיגרו אויב וצר.

יזכור עם ישראל את לוחמי הכויללים גיבורי התהילה שלא יהיו לצידנו בקרב הבא.
נזכור ונרכין ראש לפני יתומיהם ואלמנותיהם, הוריהם השכולים וחבריהם שנותרו בדד.

בליבנו הם מצטרפים לתשעה עשר ריבוא חללי צה"ל,
לשלושים ושמונה ריבוא ההורים שחרב עולמם,
לעשרת ריבוא האחיות שנותרו ללא אח,
לחמשת ריבוא הנערות שאיבדו אהבת נעורים,
ולשישה מיליון אזרחי ישראל הנושאים כאב וזכרונות של חברים שאינם.

יזכור האלוהים את גיבוריו שהמרו מצוותיו ובחרו באוהלה של תורה על פני שדה הקרב -
לתפארת מדינת ישראל.

הרצל פרנקל,
אשדוד.

יום הזכרון

 


אפריל 2002