14.11.2005 - עשר שנים לרצח יצחק רבין

עשר שנים עברו מאז שנרצח ראש ממשלה במדינת ישראל, על רקע דתי-פוליטי.
אתר 'חופש' וצוותו מתאבלים עם עם ישראל על יצחק רבין זכרו לברכה.

יצחק רבין

"תמיד חשבתי את מעשיהם של אנשים כמתרגמים הטובים ביותר של מחשבותיהם"
-- ג'ון לוקי (פילוסוף בריטי מהמאה ה-17)

האם מעשיהם של אנשים הם אכן המתרגמים הטובים ביותר של מחשבותיהם? אם כן, אימרה זו נכונה מן הסתם הן עבור מר רבין המנוח הן עבור רוצחו. קו לא ברור מפריד פעמים רבות בין הבנה מילולית של פסיקות "קדושות" לבין הבנה מטאפורית של הנאמר בהן. היכולת למתוח קו זה על פי רצון המפרש התגלתה כקטלנית עבור יצחק רבין.

עובדת התעלמותנו מאי-בהירות זו בהבנת הכתוב והנאמר, ואולי אף החינוך לכך המצוי במקומותינו, עלולים להתגלות חלילה כקטלניים גם בעתיד. הדמוקרטיה והחופש הסביר בהם אנו עדיין מתברכים שבירים לא פחות מאשר גופו של ראש ממשלה בפני כדורי דין רודף ודין מוסר.

בשביל יצחק רבין זה כבר מאוחר מדי. בשבילנו ובשביל עתיד ילדינו כאן עדיין ניתן ללמוד ולשפר.

היה שלום, חבר.