הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

בעיניים פקוחות ובספקנות תמידית

מאת: ניצן

הצילום הבא הינו של כתבה שהופיעה בשבועון אגודת הסטודנטים "צ'ופצ'יק" של אוניברסיטת בן גוריון בתאריך 16.6.02. שימו לב במיוחד לסיכומו של עורך הכתבה ולתגובתו של הדיקן:


אנו קוראים לציבור הסטודנטים החושב לתת דעתו על ההרצאות המתקיימות באוניברסיטה, ולמחות באופן תרבותי בפני הדיקן, כל עוד לא יקוימו דבריו שלו הנוגעים להזמנת "קבוצות אחרות" (קרי "דעת אמת") להרצאות המתאימות יותר לרוח המקום, תוך מתן שווה של תשתית להרצאה ופירסום ברחבי הקמפוס.