אודות צור קשר קישורים מדריך חוברות פעילות ספרי קודש תרומה English
עם אחד גיוס אחד
מאמרים וספרים לחיות חופשי יומן חדשות החזרה בתשובה יוצאים בשאלה השתלטות חרדית עיתונות חרדית במות חופש עוד
     ראשי > מאמרים וספרים  לגירסת הדפסה     

ברית הזוגיות - רוח גבית לחרדים

יאיר רוטקוביץ'*

"נישואין וגירושין של יהודים בישראל יהיה לפי דין תורה" - כך קובע החוק הקיים, ומרגע שיתקבל חוק "ברית הזוגיות", המיועד לכאורה לפתור ל- "חסרי דת" את האפשרות "להינשא" בישראל, יתעצם החוק ויקבל רוח גבית דתית חדשה. כי מעתה יוטל פיקוח דתי לא רק על יהודים "שלמים", אלא גם על "חצאי יהודים" - אזרחים ש"רק" אביהם יהודי, שהם רוב "חסרי הדת" בישראל (הם כמובן ע"פ כל הגיון, הגינות וחוק השבות - יהודים טובים כמו כל יהודי אחר).

"חסר דת" שיתאהב ביהודי "שלם" לא יוכל, אם ירצה, להירשם במרשם הזוגיות, משום מניעת "התבוללות" - בלשון רבנית.

רק בהתקיים המציאות בה שני בני הזוג "חסרי דת", יתאפשר הרישום, ורק דרך קבלת אישור רבני(!) על מעמדם זה. מהלך ציני מבית היוצר של הכת החרדית: מדינת היהודים תבקש במהלך אבסורדי מחלק מאזרחיה היהודים על פי מצפונם ושהעלתה מכוח זה לישראל, להתכחש לזהותם האישית היהודית כדי לאפשר להם להירשם במרשם הזוגיות.

מספר הזוגות ששניהם "חסרי דת" מוערך בכ-150 זוגות לשנה בלבד, דהיינו 300 איש. פרומיל אחד(!) מסך כל האזרחים שהצעת החוק "המהפכנית" באה לתקן את המצב עבורם. בהתחשב בעובדה שרבנים חרדים הם שיחליטו מי הוא "חסר דת", יש להניח שחרדותיהם הכרוניות יאפסו כמעט את מספר הנרשמים לזוגיות.

חוק ברית הזוגיות החדש, שיתקבל בהסכמת המפלגה החרדית ש"ס, ישמש תקופה ארוכה כעלה תאנה שיסתיר את המחדל המקפח אזרחים שלא בחרו ולא רוצים בדין הדתי. הוא יסתום את הגולל על נסיונות לחקיקת חוק נישואין אזרחיים לכל אזרח.

אין כאן חור בסכר ובקיעת סדק במונופול הרבני. להיפך, הסכר מדופן הפעם בעוד שכבה של ציניות ופיקוח, ונישול מבזה של עוד אזרחים מיהדותם לפי מצפונם.

חופש

לכידות העם היהודי היושב בציון נפגעת שוב, משום שהמדינה בוחרת שוב, רק בעוגן זהות חרדי כעוגן הזהות היהודי, מתרחקת משורשי היהדות שהם גמישות וסובלנות, ויוצרת מצע של חברה ההופכת הלכה לאלילות, ומסרסת את הקשר לרוב העם היהודי בתפוצות.

תקוות שווא היא שבג"צ יתערב וישנה את החוק, בשל אי השוויון שהוא יוצר. בג"צ כבעבר לא יתערב למען שינוי מצב בדיני נישואין וגירושין. סוגיה זו היא בסמכות כנסת ישראל, המכזיבה שוב.

חסרונותיו הנוספים של החוק מגדישים את סאת הבלוף: אישור לזוגיות תהיה רק לאחר שנה וחצי מיום חתימת הברית, תוך הפליה לרעה מול זוג נשוי. הסטטוס המשפטי אינו ברור בארצות אחרות. אין איסור על בן זוג להינשא לאחר בעודו רשום במרשם, ובכך יוצר ביגמיה. וזוגות חד מיניים חסרי סיווג דת מופלים לרעה.

היתרון היחיד של החוק הוא שאינו פוגע במעמד הידועים בציבור, דבר המצביע על כך שהחוק מיותר: היות שכבר היום "חסרי הדת" יכולים למסד זוגיות, באמצעות מעמד זה, ללא השפלה והתכחשות, וללא אישור הרבנות שדחתה את יהדותם מלכתחילה.

תהליך ההתחרדות של ישראל קונה לו עוד מאחז חוקי, והפעם בשם נישואין אזרחיים(!) לכאורה. המודעות לזכויות אדם בציבור המתקרא "חילוני" היא כה מבזה, עד כי החרדים יכולים להגביר את אחיזתם אפילו דרך מהפיכה אזרחית לכאורה.

אין דמוקרטיה בעולם שבה חוק המדינה כופה על אנשים הגדרת זהות דתית כדי להתחתן. הדבר עומד בניגוד גמור לזכות אדם בסיסית כפי שבאה לידי ביטוי בהצהרות זכויות האדם הצרפתית, האמריקאית ובמגילת היסוד של האו"ם. ללא חקיקת חוקה המכילה יסוד זה אין מדינה רשאית לכנות עצמה "דמוקרטית".

ישראל מגדירה עצמה שוב לא כדמוקרטיה, אלא כתיאוקרטיה.

 


* יאיר רוטקוביץ' - ממייסדי אתר "טקסים", עורך טקסי חיים יהודים חילונים.


מרץ 2010חברים ב- עוצב על ידי