הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

חדלה שבת מישראל, חדלה!

מאת: פמיניסט גאה

ולא שמאסו ישראל בשבת, אלא שהשבת היא שמאסה בנו, בגין "חכמינו" יפי הנפש!

וזאת למה?

כי כל אימת שמופיעה שבת המלכה, מי מקבל פניה? - נשים!!!

והאישה - כל אישה! - תהא זאת אמך, אחותך, אשתך, בתך וכל השאר - אינה אלא "חמת מלא צואה (ובלשון ימינו: שק עור מלא חרא) ופיה מלא דם" (שבת קנב ע"א).

הבחינה בכך המלכה שבת והסתירה פניה מאתנו... ואין דרך להשיבה אלינו, אלא אם יושמטו דברי הזוהמה מ"הספרים הקדושים" - שלא מעט "חכמים" מצאו דרך להנציח בהם את "תובנותיהם האלוהיות", ראה להלן:

  • טפח באישה ערווה (ברכות כד, ע"א)

  • כל המסתכל באצבע קטנה של אישה, כאילו מסתכל במקום התורף (ברכות כד ע"א) (אולי "הטורף"? - שמטריף דעתם של צדיקים גמורים שהם חלושי דעת...)!!!

  • אמר שמואל: קול באישה ערווה... והיה מקול זנותה ותחנף הארץ... (ירושלמי, שבת דף סד ע"ב). וכתב הרשב"א, במסכת קידושין, שהאיסור חל אפילו על קול דיבור... כגון שאילת שלום.

  • הכל יודעים כלה למה נכנסת לחופה (ילקוט שמעוני). חה, חה, חה - והחתן?

  • לא יתייחד איש עם שתי נשים... אבל אישה אחת מתייחדת עם שני אנשים... (קידושין פ ע"ב). הבנתם? - מסתבר שכל בנות ישראל זונות, בין שהן מקבלות אתנן ובין שלא!

  • באה אישה לפני רבי ואמרה לו: ערכתי לו שולחן והפכו (כלומר עשה בי מעשה מאחור). אמר לה: בתי, תורה התירתך (נדרים כ ע"ב). והיא כשרה לקבל את פני שבת המלכה???

  • אלמנה לא תגדל כלב, שמא תזדקק לבעילתו (בבא מציעא ה, ע"א). במה מלא ראשו של "גדול בתורה" זה!

  • אישה חייבת ללבוש תחתונים מתחת לשמלתה, שמא יבעל אותה קוף (מסכת מגילה, פרק ד', עה) - אכן, ראיתי הרבה קופים ברחובות ירושלים והסכנה גדולה מאד!

ועוד הרבה רפש ממין זה. לכן - לא יהיה מחננו טהור, עד שתמצא אותה... יתד, לכסות את צאתו הקדושה (ראה דברים כ"ג,י"ד).

ונשאלת השאלה: מנין נטלו אותם "חכמים להרע" אותה עזות מצח לומר: "משה קיבל תורה מסיני ומסרה וגו'". כלום ברצונם לומר שגם דברי נבלה כנ"ל (ועוד) - באו מפי הגבורה בסיני???

תלמידי חכמים, הזהרו שלא תתבלע גם בינתכם מרוב תלמודכם!!!
וזכרו: יפה שתיקה לחכמים. קל וחומר לשוטים!

 


נובמבר 2017